Topraklama Tesisatı Görseli

Topraklama Tesisatı

Topraklama Tesisatı

Elektriksel cihaz ve mekanizmalar üzerinde oluşabilen kaçak elektriğin toprağa iletilebilmesi için topraklama tesis edilmelidir. Topraklama elektrik çarpılmalarına ve çıkabilecek yangınlara karşı insanları korur. Topraklama tesisatı hizmeti mutlaka alınması gereken elektriksel bir gerekliliktir.

Topraklama

Topraklama panoların, cihazların ve makinelerin belirlenen dokunma noktaları ile toprak elektrodu arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu toprak elektrodu (topraklama kazığı, topraklama levhası vs.) iletken bir parça olarak toprağa gömülür ve toprak ile elektriksel bir bağlantı gerçekleştirir.

Topraklama, cihazlar ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurarak, cihazlarda meydana gelebilecek yalıtım arızaları gibi nedenlerde cihaz gövdesinin toprakla irtibatlanmasıdır. Bu şekilde insanlar için herhangi bir problem ortaya çıkmaz zira hata akımı toprağa doğru akar. Eğer herhangi bir topraklama mevcut değil ise, bu cihaza dokunan insan üzerinden hata akımları akacağından, bu akımın seviyesine bağlı olarak ölüm olayları meydana gelebilir.

Bu nedenle topraklama sayesinde, kaçak akımlar güvenli bir şekilde toprağa yönelir ve eğer otomatik bir açma sistemi (kaçak akım rölesi vb.) ile irtibatlanır ise, elektrik enerjisi güvenli bir şekilde kesilir. Bu nedenle doğru bir topraklama insanların hayatını koruma anlamında önemli olduğu gibi, cihazların ve yatırımların korunması anlamında hayati önem taşır.

Topraklama Sistemleri

Dağıtım şebekeleri topraklama tipine göre sınıflandırılmaktadır. Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği’ ne göre topraklama tipleri 3 ana başlıkta incelenebilir.

TN Sistemler,
TT Sistemler,
IT Sistemler

Bu kısaltmaların kodlamasını açıklayacak olursak;

İlk Harf: Güç sisteminin toprağa bağlanması;

T: Bir noktanın toprağa doğrudan bağlanması,
I: Bütün gerilimli bölümlerin topraktan ayrılmış olması veya bir noktadan bir empedans üzerinden toprağa bağlanmasıdır.

İkinci Harf: Tesisatın açıktaki iletken bölümlerinin toprağa bağlanması;

T: Güç sisteminin herhangi bir noktasının topraklanmasından bağımsız olarak açıktaki iletken bölümlerin elektriksel olarak doğrudan toprağa bağlanması,
N: Açıktaki iletken bölümlerin güç sisteminin topraklanmış noktasına elektriksel olarak doğrudan bağlanmasıdır (A.C. sistemlerinde güç sisteminin topraklanmış noktası, normal olarak nötr noktası veya nötr noktası yoksa bir ana (faz) iletkendir).

Bazı sistemler TN-S, TN-C şeklinde kodlanabilmektedir. Bu 3. kod ise;

S: Nötr veya topraklanmış hat iletkeninden ayrı bir iletkenle koruma fonksiyonun sağlanmasıdır (veya a.a. sistemlerinde topraklanmış ana (faz) iletkenden).

C: Nötr ve koruma güvenliğinin tek iletken üzerinden birleştirilmesidir (PEN iletkeni).

TN Sistem:

TN sistemlerinde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur ve tesisatın açıktaki iletken bölümleri bu noktaya koruma iletkeni ile bağlanır. TN sistemi, nötr ve koruma iletkenlerinin düzenlenmesine göre üç tipe ayrılır:

  • TN-S sistemi : Sistemin tamamında ayrı bir koruma iletkeni kullanılır.
  • TN-C-S sistemi : Nötr ve koruma fonksiyonları, sistemin bir bölümünde tek iletkende birleştirilmiştir.
  • TN-C sistemi : Sistemin tamamında nötr ve koruma fonksiyonları tek iletkende birleştirilmiştir.

TT Sistem

TT sisteminde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur, tesisatın açıktaki iletken bölümleri, güç sistemi topraklayıcısından elektriksel olarak bağımsız olan topraklayıcılara  bağlanır.

IT Sistem

IT sisteminde bütün gerilimli bölümler topraktan ayrılır veya bir noktadan, bir empedans üzerinden toprağa bağlanır. Elektrik tesisatının açıktaki iletken bölümleri ayrı ayrı veya birleşik olarak topraklanır veya sistem topraklamasına bağlanır.