Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi

Kısacası, konutlarda enerji harcayan ürünlerin daha az enerji harcaması ve buna dayalı olarak daha fazla enerji açığının ortaya çıkmaması için hazırlanan belgedir. Ayrıca konutunuzun enerji tasarrufunun ne ölçüde olduğu belirlenmiş olur ve Enerji Kimlik Belgeniz bu doğrultuda ortaya çıkar.

Binalarda veya Konutlarda Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Nedir? Ne İşe Yarar?

Alış ve satış işlemlerinizde konutunuzun rayiç bedelinin artışı için katkı sağlar. Ayrıca konut satın alırken Enerji Kimlik Belgesi sınıfınıza göre kredi oranlarında faiz indirimine gidilir.

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) almak için öncelikle belgenizin düzenlenmesi için gerekli olan evrak ve projeleri toplamanız tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Binalarda veya Konutlarda Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Nasıl Alınır?

Daha sonra, Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Berme Mühendislik bünyesinde görevli mühendisler tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. EKB almak için bize telefonla ulaşabilir , enerji kimlik belgesi teklif formunu doldurabilir ya da mail atarak bilgi alabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB )alabilmeniz için hazırlanmanız gereken evraklar mevcut ve yeni binalarda farklılık göstermektedir. Belgelerinde eksiklik olan yapı sahipleri eksik belgelerini belediyelerden temin edebilirler.

Mevcut Binalarda;

  • Yapı Ruhsat Belgesi, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskân Ruhsatı
  • Mimari proje,
  • Mantolama sözleşmesi (mantolama varsa),

Yeni Binalarda;

  • Yapı Ruhsat Belgesi, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Ruhsatı
  • Mimari Proje,
  • Elektrik Projesi,
  • Mekanik Proje,
  • Isı Yalıtım Raporu gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) almak için öncelikle belgenizin düzenlenmesi için gerekli olan projeleri toplamanız ya da temin etmeniz gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi çıktığı zaman enerji kimlik belgenizle beraber almış olduğumuz projelerinizi size geri iade etmekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Almamızın Avantajları Nelerdir?

Yeni binalarda kullanım başladıktan sonra ısıtma, soğutma için yapılacak harcamalarda %50 ye varan tasarruflar gerçekleşecektir.

Vergi indirimi ve Alım Satımlarda dairenize değer kazanımı sağlayacaktır. Alım ve satımlarda Enerji Kimlik Belgenizin ( EKB ) olmaması durumunda daire satışları olamayacak.

Tapu devir teslim işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktadır.

Yeni Bina ve Mevcut Bina Tanımına Hangi Binalar Girmektedir?

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binaya mevcut bina denir. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı için başvuru yapan binalar ise, yeni binalar tanımına girer.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 1 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat kabul özelliği taşımaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Fiyat Hesaplama?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ücretleri yapınızın cinsine, türüne ve özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi fiyat hesaplaması yapınızın m2’sine göre yapılır. Ya da mevcut binalarda kat maliklerine kolayca hesap yapmak için enerji kimlik belgesi fiyatı daire bazında da verilebilir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) fiyatı hesaplanırken binanızın veya yapınızın büyüklüğü, blok sayısı, kat adedi, yapının veya binanızın şekli, bulunduğu il veya ilçe gibi birçok kriterler vardır.

Fiyat teklifi almak için enerji kimlik belgesi teklif formumuzu doldurursanız size en kısa sürede dönüş yapalım.

Yeni Bina ve Mevcut Bina Enerji Kimlik Belgesi Arasında Ne Fark Vardır?

Yeni Bina; 1 Ocak 2011 yılından sonra inşaat ruhsatı almış binalara verilen Enerji Kimlik Belgesidir.

Enerji Kimlik Belgesinde harf notu minimum C sınıfı olmalıdır.

Mevcut Bina; 1 Ocak 2011 yılından önce inşaat ruhsatı almış binalara verilen Enerji Kimlik Belgesidir.

Mevcut binalara verilen Enerji Kimlik Belgesinde minimum harf notu sınırı yoktur.

Farklı Bir İl veya İlçede Yaşıyorum, Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Nasıl Alınır?

ES ENERJİ Mühendislik olarak gereken evrakları gönderdiğiniz takdirde Türkiye’nin her bölgesine hizmet vermekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Bütün Daireler İçin Geçerli midir?

Evet. Binanıza almış olduğunuz EKB bütün daireleriniz için geçerlidir.

Hangi Şehirlerde Hizmet Veriyorsunuz?

Türkiye’nin tüm illerinde hizmet veriyoruz.

Eski binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için son tarih nedir?   

Son tarih 01.01.2020 olarak belirtilmiştir.

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alma Zorunluluğu Dışında Kalır?

Aşağıda belirtilen yapılara EKB alma zorunluluğu dışında kalır:

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar

Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar

Seralar

Atölyeler

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar

Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mudur?  

Eğer ki konutu kiralamak veya satmak isterseniz bu belgeye 01.01.2020 tarihine kadar sahip olmanız gerekmektedir.


MADDE 10

  1.  Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.