İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince elektrik ve topraklama ölçümlerinin periyodik kontrollerini yılda en az 1 defa yetkili kurum/kişilere yaptırmanız gerekmektedir.

ES ENERJİ MÜHENDİSLİK, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm elektriksel ekipmanların topraklama ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

ES ENERJİ MÜHENDİSLİK’in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan elektriksel ve teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme işlemleri yapılırken, ilgili yönetmeliğin madde 10-a‘da belirttiği üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak mutlaka kontrol edilecektir diye tanımlanmaktadır. Bu kontroller yapılırken dikkat edilecek ve kontrol edilecek hususlar şu şekildedir.

 • Göz ile muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Toprak özdirencinin ölçülmesi,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi,
 • Beslemenin otomatik olarak kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Hata akımı koruma düzeninin kontrolü şeklinde sıralanmaktadır.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemleri içindeki muayene, ölçme ve denetlemelerine ilişkin önerilen belirli periyotlar aşağıdaki gibidir;

 • Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl
 • Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
  1) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl
  2) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 1 yıl
 • Sabit olmayan tesisler için:
  1) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl
  2) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay
 • Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 (bir) yılı aşamaz.

ES ENERJİ MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolü yapılan elektriksel tesisat ve teknik ölçüm hizmetleri:

 • Topraklama ve Elektrik Ölçümleri
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Jenaratör Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Trafosu Yağ Testi
 • Termal Kamera Ölçümü
 • Aydınlık Şiddeti Ölçümü
 • Harmonik Ölçüm
 • Katotik Koruma Ölçümü