Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, yüksek gerilim (trafo bulunduran) tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için yetki belgesi bulunan elektrik mühendisleri tarafından, gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Elektrik mühendisleri odası (EMO) tarafından ''Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu'' ve ''SMM'' belgelerine sahip elektrik mühendisi tarafından yapılır.

İŞLETME SORUMLUSU;

  1. Tesisi denetler, eksikleri belirler ve işletme sorumlusuna aylık olarak rapor eder.
  2. Belirlenen işletme sorumlusuna gerekli manevra eğitimini verir.
  3. Tek hat şemasını kontrol eder yok ise yüksek gerilim hücresine hazırlayıp asar.
  4. Manevra şemasını kontrol eder yok ise hazırlar ve işletme personeline teslim eder.